[Infographic] Tối ưu 7 yếu tố này để tăng chuyển đổi cho landingpage

Nhắc đến landing page hầu hết ai cũng nghĩ đến những trang đích phục vụ việc bán hàng, chạy chiến dịch marketing. Gần như mỗi doanh nghiệp đang triển khai các hoạt động marketing online đều có tối thiểu từ 1 landing page, nhưng số doanh nghiệp đạt được hiệu quả từ những landing page đó thì không nhiều.

Ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn 7 yếu tố mà chúng ta cần tập trung tối ưu để tạo ra chuyển đổi từ landingpage, tóm tắt nhanh bao gồm:

  1. Giữ cho landing page đơn giản
  2. Sử dụng ngôn từ thuyết phục
  3. Sử dụng màu sắc tương phản
  4. Sử dụng tệp tin đa phương tiện
  5. Thu thập những thông tin thực sự cần thiết
  6. Xóa thanh menu điều hướng
  7. Tiếp thục thử nghiệm

Mời các bạn theo dõi infographic bên dưới để nắm rõ nội dung chi tiết:

(7 yếu tố cần tối ưu cho landing page)
Chia sẻ