[Infographic] Danh sách 65 bước để cải thiện thứ hạng trên Google năm 2020

Bạn đang tìm cách để nâng cao vị trí xếp hạng trên Google ? Bạn đang tìm cách để tối ưu hoạt động SEO cho trang web của bạn trong năm 2020 và xa hơn thế nữa ?
Infographic này chỉ ra 65 bước bạn cần làm để tối ưu hoạt động SEO cho doanh nghiệp. Trong đó bao gồm các bước chính

  • Nghiên cứu thị trường
  • Nghiên cứu từ khóa
  • Tối ưu hiệu xuất
  • Xây dựng hệ thống backlink
  • Kết hợp Social media
  • Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi
  • Phân tích, đo lường

> Xem chi tiết ở Infographic này:

Infographic SEO 2020

Theo: Thành Lê

Chia sẻ